Maandagavond 23 oktober staat de Algemene Ledenvergadering weer op de planning. Hierbij nodigt het bestuur je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Inloop: 19.30 uur
Aanvang vergadering: 20.00 uur
Afsluitende borrel: 21.00 uur

Bijgaand vind je de voorlopige agenda. Het wordt gewaardeerd als je er bent. Na het officiële gedeelte sluiten we de vergadering af met een gezellige borrel.

Voorafgaand aan de vergadering kun je de officiële stukken opvragen. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@spartakorfbal.nl. De officiële stukken bestaan uit:

  • Concept notulen ALV 2022
  • Vernieuwde statuten
  • Balans 2022-2023
  • Resultatenrekening 2022-2023
  • Uitleg balans en resultatenrekening

 

Bedankt en heel graag tot dan!

Het bestuur
Bram, Dennis, Tonny, Hanne en Francis