Onze (Jeugd) Technische Commissie en Arbitragecommissie zetten zich al jaren in voor onze vrijwilligers en hebben samen met het bestuur het beleid omtrent trainen geven óf fluiten, aangepast.

In de huidige situatie (voor COVID-19) moeten alle korfballers in de A-jeugd en senioren wedstrijden fluiten op de zaterdagen. Gemiddeld fluit elke korfballer dan 4 à 5 wedstrijden per korfbaljaar, dit geldt momenteel ook voor trainers/coaches. Wij vinden het belangrijk dat de tijdsbesteding tussen trainers/coaches en scheidsrechter meer gelijkgetrokken wordt. Het beleid verandert daarom.

Wat gaat er veranderen?
Vanaf het seizoen 2021-2022 zijn trainers/coaches niet meer verplicht wedstrijden te fluiten. Alle korfballende leden in de B-jeugd en senioren die geen trainer/coach zijn, gaan per saldo 2 wedstrijden per jaar extra fluiten ten opzichte van de huidige situatie. Eén scheidsrechter fluit per korfbaljaar ongeveer 7 wedstrijden, waardoor de trainers/coaches worden ontlast.

Voordelen

  1. Tijdsbesteding van een trainer/coach en scheidsrechter wordt meer gelijkgetrokken.
  2. De begeleiding en facilitering van scheidsrechters kan worden verbeterd.
  3. Het niveau van trainers, coaches en scheidsrechters wordt hoger, waardoor het niveau op onze korfbalvelden verbetert.

Uitzonderingen

  1. Indien een korfballer uit de A-jeugd of senioren actief deelneemt aan de (Jeugd) Technische Commissie, Arbitragecommissie of het bestuur is deze korfballer niet verplicht een trainer/coach of scheidsrechter functie op zich te nemen.
  2. Indien een korfballer uitkomt als bondsscheidsrechter van de KNKV en minimaal 5 wedstrijden fluit per seizoen is deze korfballer niet verplicht een trainer/coach of scheidsrechter functie op zich te nemen (incl. wedstrijdvergoeding).
  3. Trainers/coaches die het leuk vinden ook wedstrijden te fluiten, kunnen dit melden bij de Arbitragecommissie en worden in overleg ingedeeld als scheidsrechter.
  4. Korfballers in de B-jeugd of lager die graag trainer/coach en/of scheidsrechter willen zijn worden benaderd door, of kunnen zich melden bij de Jeugd Technische Commissie of de Arbitragecommissie.
  5. Scheidsrechters behouden de mogelijkheid hun wedstrijd af te kopen voor €15,- per wedstrijd. De scheidsrechter kan de afkoop volledig zelf regelen of de mogelijkheden onderzoeken met de Arbitragecommissie.

Middels dit bericht hopen wij iedereen volledig op de hoogte gesteld te hebben. Indien er vragen zijn over dit beleid dan kan er contact opgenomen worden met het bestuur via bestuur@spartakorfbal.nl.

Voor specifieke vragen zijn onderstaande mailadressen beschikbaar:
Jeugd Technische Commissie – jtc@spartakorfbal.nl
Senioren Technische Commissie – tc@spartakorfbal.nl
Arbitragecommissie – arbitrage@spartakorfbal.nl

Met sportieve groet,
JTC, TC, Arbitrage en Bestuur