Op dit moment sluiten we het korfbal seizoen 2019-2020 af. Tijd voor mij als voorzitter om terug te blikken op dit bewogen en bijzondere seizoen.

In september 2019 begon het korfbalseizoen met hoge verwachtingen. Een complete selectie staf met Coen Hooijer als nieuwe hoofdtrainer en de trainers Stuart en Jan om het 2de team te coachen en te begeleiden.

Na de eerste veldperiode draaide de hoofdmacht van Sparta korfbal mee in de bovenste regionen en deed ook het 2de team het niet geheel onverdienstelijk. Senioren 3, 4 en 5 zaten in de juiste flow en ook de jeugdteams toonden de eerste resultaten van de focus op de ontwikkeling van de jeugd.

Halverwege het zaalseizoen was daar plots het coronavirus dat op iedereen, maar ook op onze korfbalsport grote impact had. Trainingen en wedstrijden werden stilgelegd en binnen de vereniging moesten zaken snel worden opgepakt en werden de regels aangescherpt en gecommuniceerd.

Achter de schermen schakelde het bestuur met de verschillende commissies en werden tijdens deze crisisperiode ook de contacten met overige verenigingen en de gemeente intensiever. Veel informatie werd uitgewisseld wat heeft geleid tot protocollen en afspraken om zo veilig mogelijk met elkaar om te gaan.

Helaas moesten wij vanuit het bestuur en de verschillende commissies een aantal vervelende, noodzakelijke beslissingen nemen, zoals het annuleren van het hemelvaarttoernooi, schoolkorfbal en het korfbalkamp.

Gedurende deze periode hebben veel mensen zich tomeloos ingezet, maar toch wil ik graag onze JTC (Jeugd technische Commissie) specifiek benoemen. Toen we vanuit de overheid het signaal kregen om weer stap voor stap te beginnen met de jeugd, heeft de JTC alles georganiseerd, gecommuniceerd en waren zij aanwezig om alles in goede banen te leiden. Mijn complimenten en dank hiervoor!

Nadat de jeugd in tijdsvakken, 1,5 meter en met de juiste hygiëne voorzieningen de trainingen had hervat, mochten ook de senioren weer starten. Het plezier wat zowel de jeugd als de senioren uitstraalden tijdens de trainingen, deed mij als voorzitter goed!

Naast corona hebben we ook uitsluitsel gekregen over het plan van 2013 om een eigen sporthal te gaan bouwen naast onze accommodatie. Na vele gesprekken met o.a. de gemeente is deze mogelijkheid voorlopig van de baan. Momenteel kijken wij naar andere opties om het tekort aan zaaluren op te vangen. In het nieuwe seizoen komen wij hierop terug.

Tijdens de lastige corona periode vonden wij 1 april een mooi moment om een goede grap uit te halen. De grap met de groene kledingsponsor, tevens ontwerper en bouwer van ons nieuwe terras, is door heel veel leden als superleuk gewaardeerd. Voorbereidingen voor deze grap kon niet fysiek, maar ook online hebben we gezien hoe betrokken leden zijn bij onze club.

Na deze lastige periode staan we aan de vooravond van de vakanties en dat heeft een ieder dubbel en dik verdiend! We kunnen weer vooruit kijken en dat doen we dan ook. Voor komende seizoen heeft onze hoofdtrainer Coen één jaar bijgetekend en is de selectie staf en groep compleet. In het nieuwe seizoen zal de nadruk nog meer liggen op het ontwikkelen van de jeugd en ook hierin gaat Coen zijn medewerking tonen door o.a. het geven van gasttrainingen. Persoonlijk vind ik de aandacht voor de jeugd erg belangrijk, zodat we deze enthousiaste spelers samen naar een hoger niveau kunnen brengen.

We hebben als bestuur samen met de commissies een duidelijk vrijwilligersbeleid geschreven. Op dit moment doen te weinig mensen, teveel binnen onze club. Vanuit het vrijwilligersbeleid willen we vragen iedereen zijn/haar steentje bij te dragen. Veel mensen hebben reeds gereageerd en wij proberen iedereen in te delen naar de wensen die men heeft. Belangrijk is het plezier dat je gaat beleven in deze vrijwilligersrol. Centrale commissies zoals STC en JTC zijn ondertussen ook uitgebreid met nieuwe vrijwilligers en kunnen komend seizoen volop aan de slag.

Nieuws dat jullie wellicht niet is ontgaan, maar na de zomer krijgen wij nieuwe buren in de vorm van de voedselbank. Vanuit ons maatschappelijk gedachten hebben wij mogen meedenken met het plan om de voedselbank op onze terrein te huisvesten. Bij deze heten wij de voedselbank en alle mensen die hier gebruik van gaan maken, van harte welkom.

Kortom een bewogen jaar dat we niet snel meer vergeten, maar met hele mooie vooruitzichten richting het nieuwe seizoen. Als ik persoonlijk kort terugblik, dan zie ik:

  • Veel groei in de vereniging,
  • Veel saamhorigheid,
  • Veel betrokkenheid,
  • Veel focus naar de toekomst,
  • We met z’n allen veel vertrouwen hebben in de toekomst.

Dank jullie allemaal voor je enorme inzet.

Geniet van je vakantie.
Tot volgend seizoen.

Vriendelijke groet, Henk Buitink