Aanstaande donderdag 24 november zal de 2e contributie-inning van het seizoen 2022-2023 plaatsvinden. Dit is de contributie voor het eerste deel zaal; de maanden oktober, november en december.

Voor vragen of opmerkingen rondom deze contributie-inning, kan je contact opnemen met de penningmeester.