Aanstaande vrijdag 2 april zal de 4e en laatste contributie inning in het seizoen 2020-2021 worden geïnd. Dit is de contributie over het voorjaar veld, de maanden april, mei en juni.

Mocht u dankzij de corona tijdelijk niet uw contributieverplichtingen kunnen voldoen, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@spartakorfbal.nl. Of kijk even op de website van het jeugdfonds sport & cultuur.