Aanstaande woensdag 25 mei zal de 4e en laatste contributie-inning in het seizoen 2021-2022 worden geïnd. Dit is de contributie over het voorjaar veld, de maanden april, mei en juni.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@spartakorfbal.nl.