Contributie

Wil je meer informatie over de contributie? Lees dan snel verder!

Contributietarieven

Voor het seizoen 2019 / 2020 gelden de volgende contributietarieven:

Contributie totaal
Leeftijdscategorie Per kwartaal
Kangoeroes  €                            30,00
Welpen  €                            30,00
Pupillen  €                            38,56
Aspiranten  €                            44,42
Junioren  €                            55,76
Senioren  €                            67,56

 

Er vinden per korfbalseizoen vier contributie inningen plaats: najaar veld, zaal 1, zaal 2 en voorjaarveld.

Betaalwijzen

  1. Automatische incasso

Door ondertekening van het formulier, bij aanmelding lidmaatschap, wordt akkoord gegeven op deze werkwijze. Het formulier dient te worden voorzien van een fysieke handtekening. Na ondertekening kan deze digitaal worden verstuurd aan: penningmeester@spartakorfbal.nl

  1. Acceptgiro

Deze betaalwijze is uiterst bewerkelijk voor de penningmeester en kostbaar (acceptgiro
aanmaken, versturen, betalingen nalopen, herinneringen, enz.). Aan bestaande leden die
toch per acceptgiro wensen te betalen, zal € 2,50 aan administratiekosten in rekening
worden gebracht.

Bijzonderheden

  • Niet spelende leden dienen voorafgaand aan het kwartaal de ledenadministratie op de hoogte te brengen dat zij niet spelen. Mits dit voor de 1e dag van het kwartaal is gemeld, is voor dat kwartaal de helft van de contributie verschuldigd;
  • Leden en spelers van het zaalteam zijn 75% van de contributie van Senioren verschuldigd.

 

Opzegging
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Afmelding moet
vóór 1 mei van het lopende jaar binnen zijn via ledenadministratie@spartakorfbal.nl.

Bij tussentijdse beëindiging (gedurende het seizoen) geldt dat de resterende kwartalen de
contributie verschuldigd is van een niet-spelend lid, zijnde de helft van de contributie van de
betreffende leeftijdscategorie, tot het einde van het seizoen.

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met penningmeester@spartakorfbal.nl

 

Machtigingsformulier automatische incasso