Contributie

Wil je meer informatie over de contributie? Lees dan snel verder!

Contributietarieven

Voor een korfbalseizoen gelden de volgende contributietarieven (peildatum 1 januari)

Contributie totaal
Leeftijdscategorie Per kwartaal
Kangoeroes (0 t/m 3 jaar)  €                          26,00
Welpen (4 t/m 5 jaar)  €                            26,00
Pupillen (6 t/m 11 jaar)  €                            40,10
Aspiranten (12 t/m 15 jaar)  €                            46,20
Junioren (16 t/m 19 jaar)  €                            58,00
Senioren (19 t/m 99 jaar)  €                            70,26

Senioren zaalteam korting € -17,56

 

Er vinden per korfbalseizoen vier contributie inningen plaats: najaar veld, zaal 1, zaal 2 en voorjaarveld.

Betaalwijze

Automatische incasso

Door ondertekening van het formulier, bij aanmelding lidmaatschap, wordt akkoord gegeven op deze werkwijze. Het formulier dient te worden voorzien van een fysieke handtekening. Na ondertekening kan deze digitaal worden verstuurd aan: penningmeester@spartakorfbal.nl

 

Bijzonderheden

  • Niet spelende leden dienen voorafgaand aan het kwartaal de ledenadministratie op de hoogte te brengen dat zij niet spelen. Mits dit voor de 1e dag van het kwartaal is gemeld, is voor dat kwartaal de helft van de contributie verschuldigd;
  • Leden en spelers van het zaalteam zijn 75% van de contributie van Senioren verschuldigd.

 

Opzegging
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Afmelding moet vóór 1 mei van het lopende jaar binnen zijn via ledenadministratie@spartakorfbal.nl. Leden die na 1 mei hun lidmaatschap opzetten, zijn nog 50% van de jaarlijkse contributie verschuldigd ivm de bondsafdracht voor deze leden;

Bij tussentijdse beëindiging (gedurende het seizoen) geldt dat de resterende kwartalen de contributie verschuldigd is van een niet-spelend lid, zijnde de helft van de contributie van de betreffende leeftijdscategorie, tot het einde van het seizoen.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met penningmeester@spartakorfbal.nl

 

Machtigingsformulier automatische incasso