Beste Spartanen,

Wat zijn we blij dat er door een steeds grotere groep Spartanen volop getraind mag worden op de vereniging. Tegelijkertijd balen wij dat de leden boven de 26 jaar nog niet in teamverband mogen trainen. In onze eerdere berichtgeving zijn wij onvolledig geweest over de informatie over deze groep, onze excuses daarvoor. Het KNKV biedt gelukkig voor de deze groep ook mogelijkheden en daardoor ontstaan voldoende slimme en veilige mogelijkheden. Er wordt hard gewerkt aan de mogelijkheden en we hopen op zeer korte termijn contact op te nemen met deze groep Spartanen.

Nu we weer voorzichtig vooruit kijken, is het ook tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. We zien dat we al bijna een jaar lang geen competitie meer hebben gespeeld. We zien ook dat de jeugd voor een groot gedeelte door heeft getraind, wat een fantastische inzet van een ieder die dit mogelijk maakt in deze lastige tijd! Al deze inzet wordt beloond, nu ook de jongste senioren weer mogen trainen. Laten we hopen dat korfbal snel weer zoals ‘normaal’ is.

Met achterom kijken realiseren we ook dat de senioren gelukkig de vereniging zijn blijven steunen, ondanks dat daar in sportief opzicht niets toegelaten werd. Dank hiervoor. We zien dat sportief gezien vooral deze groep is getroffen door de maatregelen: zij kunnen geen wedstrijden korfballen en niet als geheel team trainen.

We kunnen ons ook voorstellen dat er mensen zijn die het in deze tijd lastig hebben. Wij willen graag meedenken met deze mensen, binnen de mogelijkheden die wij als vereniging hebben. Daarom kan voor iedereen uit de senioren een reductie in de contributie worden gevraagd. De reductie bestaat uit het gedeeltelijke (één kwartaal) contributiebedrag.

Wij vragen jullie om, als je hier gebruik van wilt maken, dit voor 26 maart 2021 aan penningmeester@spartakorfbal.nl door te geven. De reductie zal na de laatste contributie inning begin april worden terug gestort.

Met de “voorzichtige” sportieve vrijheden die we hebben gekregen begint het bij ons al te kriebelen om weer aan de slag te gaan. Wij waarderen jullie als leden en de steun die jullie de club (blijven) geven. Daarom organiseren we, als straks alles weer normaal is, een grote familiedag met veel leuke en gezellige activiteiten, waarvan een groot deel gefinancierd door de club. Gezelligheid, maar we willen hiermee ook onze dank naar jullie uiten voor de steun in de afgelopen coronaperiode.

Heb je leuke ideeën voor deze feestelijke dag? Geef ze vooral aan ons door en dan maken we het samen tot een groot succes. Helaas moeten we natuurlijk nog wel even geduld hebben, want we moeten alles wel binnen de randvoorwaarden organiseren.

Als bestuur merken we dat dit een vreemd financieel jaar is. Enerzijds hebben minder inkomsten, anderzijds minder uitgaven (al hebben we natuurlijk onze vaste verplichtingen). Ook hebben we, waar ons de gelegenheid wordt geboden, financiële tegemoetkomingen aangevraagd. Hiervan zijn sommige gehonoreerd en sommige nog in behandeling. Hoe dit financieel jaar er uit gaat zien weten we nog niet, maar we zijn gelukkig financieel een gezonde vereniging!

Wij hopen jullie snel weer te mogen ontmoeten, blijf sterk en weet ons te vinden!

Groet,

Het Bestuur