Beste Spartanen,

Op de ledenvergadering d.d. 17 oktober j.l. kon er nog geen decharge worden verleend. De kascommissie had, i.v.m. late aanlevering van de financiële boekstukken niet voldoende tijd deze voldoende te doorgronden.

Tijdens de vergadering is afgesproken om toch de vergadering te doorlopen. Dat wil zeggen de agenda af te handelen. Doch de vergadering rechtsgeldigheid te geven zodra er decharge wordt verleend.

Op 10 november heeft de kascommissie toelichting gehad van de penningmeester en heeft de kascommissie naar aanleiding van de beantwoording door de penningmeester decharge verleend. Hiermee heeft de vergadering rechtsgeldigheid gekregen.

Voor mij betekent dit dat dit mijn laatste officiële berichtgeving als voorzitter is. Zoals ik al eerder heb gemeld was het voor mij een groot genoegen om jullie voorzitter te mogen zijn.

Namens het bestuur,

Henk Buitink