In de afgelopen weken ben je via communicatieberichten op de hoogte gebracht van de besluiten die de KNKV heeft genomen en welke gevolgen dit heeft op korte termijn voor onze vereniging. Wij beseffen ons dat dit vragen met zich meebrengt en willen jullie via deze weg over een aantal zaken informeren.

In dit geheel volgen wij als Sparta korfbal de KNKV in al haar beslissingen rondom de coronamaatregelen. De KNKV heeft hiervoor een Q&A opgesteld en wij adviseren je deze te raadplegen bij (aanvullende) vragen.

Trainingen en wedstrijden – veldseizoen

 • Zoals bekend vindt er geen veldcompetitie meer plaats. Dus er zijn geen wedstrijden en trainingen meer;
 • De JTC is op dit moment in beraad hoe om te gaan met selectietrainingen, afwikkeling trainers en overige praktische zaken. De trainers en overige betrokkenen worden hier separaat van op de hoogte gebracht.

Evenementen en activiteiten

 • Alle geplande evenementen (Hemelvaarttoernooi, opening nieuw terras etc.) zijn geannuleerd.
  • Uitzondering: het jeugdkamp staat in juli 2020 gepland. Afhankelijk van de maatregelen en ontwikkelingen gedurende komende periode wordt gekeken of dit wel of niet doorgaat. Betrokkenen worden hier tijdig over geïnformeerd.

Financiële consequenties

 • De maatregelen omtrent het coronavirus hebben grote gevolgen voor de financiële situatie van Sparta korfbal;
 • Op dit moment wordt contact gehouden met instanties om te kijken of er ondersteunende financiële middelen verkregen kunnen worden voor de vaste lasten;
 • Voor de contributie inning geldt dat deze onveranderd blijft en conform de gestelde afspraken blijft plaatsvinden.

Sportcomplex

 • Ons sportcomplex is gesloten tot nader order, met uitzondering van zaken zoals onderhoud;
 • Indien een commissie(lid) toegang tot het sportcomplex moet hebben, verzoeken wij hierover contact te leggen met Henk Buitink (+31 6 20 41 71 58) of via: bestuur@spartakorfbal.nl contact op te nemen.

Contact

 • Mocht op basis van bovenstaande informatie iets niet helder zijn, verzoeken wij contact op te nemen via: bestuur@spartakorfbal.nl voor aanvullende informatie.