Spartanen!

Komende maandag is het zover. We gaan als vereniging met elkaar in gesprek over de bezetting van de verschillende commissies en het bestuur. Om 19:30 uur staat de koffie klaar in onze kantine en zal het bestuur toelichting geven over de huidige situatie en het verdere verloop van de avond.

We verwachten alle seniorenleden, alle A-jeugdleden en alle ouders van overige jeugdleden te zien bij deze bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Doordat deze avond officieel als ALV wordt gezien, is er de mogelijkheid om de notulen van de vorige ALV en de agenda op te vragen. Stuur in dat geval een berichtje naar secretaris@spartakorfbal.nl.

We hopen jullie allemaal maandagavond te zien.

Groet,
Dennis, Bram, Francis, Tonny en Hanne
Het bestuur

NB: Het bestuur ziet dit als een interne aangelegenheid van de vereniging en zal hier in de media verder niet op reageren.