Vanaf aankomende week kan er weer getraind worden door de seniorenteams. Dit wel met inachtneming van de onderstaande regels.
Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal):
– Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan.
– De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
– De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
– Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn;
– Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
– Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
– Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.
– Teams starten standaard 5 minuten later dan hun normale starttijd van de training en stoppen ook 5 minuten eerder dan de eindtijd van de training zodat  we elkaar niet tegenkomen tijdens de overgangen.
Mochten er vragen zijn kunnen deze gemaild worden naar tc@spartakorfbal.nl
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we op een verantwoorde manier de trainingen weer kunnen oppakken en laten we ons aan de regels houden!
Veel trainplezier!