Ik wilde nog 1 ding doen. Iedereen met naam en toenaam bedanken voor wat zij hebben gedaan dit jaar en hoe zij dit hebben gedaan.

Eerst maar eens even opschrijven wat er zoal is gebeurd dit jaar. Om te beginnen met jaarlijks terugkerende successen zoals het schoolkorfbal, de Grote Club actie, schutterstoernooi, de sleep-inn, het sinterklaasfeest, het hemelvaarttoernooi, de bingoavond, de barbecues en onlangs nog het Sparta kamp. Ook de training van Jan Niebeek, de kerstquiz, de onderlinge wedstrijden in coronatijd en de korfbalclinic op de Koningsspelen verdienen grote complimenten.

Als vereniging doen we constant ons best om te verbeteren en vooruit te kijken. Zo zijn er schutterskorven aangeschaft, is er een AED geplaatst bij Sparta, ontvingen we een mooie cheque van de Rabo Clubsupport en kregen we de voedselbank als nieuwe buren. We bespraken het verenigingsbelevingsonderzoek op onze ALV, we ontvingen Tonny, Hanne en Francis is ons bestuur en we zetten stappen in het vrijwilligersbeleid.

Ook onze kampioenen van afgelopen jaar verdienen natuurlijk dikke complimenten:

  • Eerste helft veld: E1, E2, D2, B2, A2
  • Tweede helft veld: E3, D2, D3, C3, C1, B1
  • Zaal: E1, B3, B1, A2

Maar ook degene die geen kampioen zijn geworden verdienen een compliment voor hun inzet. Ondanks het rare jaar hebben we mooie wedstrijden gespeeld.

En toen raakte ik in de war.

Zeg nou zelf, als je op al deze onderdelen uitgebreid ingaat dan wordt het een boek dat je in de vakantie niet uitgelezen krijgt. Ik zou mijn lezers kwijtraken. Dat is niet de bedoeling.

Wat een vrijwilligers zijn hiermee bezig geweest. Top, Top, TOP. Hier kan ik alleen maar trots op zijn.

Als ik toch bedenk hoe ons wedstrijdsecretariaat enorme inspanning heeft verricht (met grote pieken rondom de coronatijd), hoe de schoonmaakcommissie op de achtergrond ons thuis heeft schoongemaakt, hoe iedereen weer in de juiste kleding liep, hoe we ons drankje in de kantine konden halen, hoe er achter de schermen met sponsors wordt gepraat, hoe trainers hun werk hebben verricht, hoe coaches de teams hebben begeleid, hoe de oude garde veldwachten aan het verjongen is, hoe we … Hoe we kunnen concluderen dat we een vereniging zijn. Het is teveel om op te noemen. Enorm bedankt allemaal.

Ook zijn er vrijwilligers die na jaren inzet stoppen. Enorm bedankt voor jullie inzet afgelopen jaren.

Een prachtige terugblik, en ook is er weer een mooie vooruitblik.

Met Brenda gaan we weer met een volledige selectie knokken voor kampioenschap. Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de TC en de JTC hoe zij de selectie rond hebben gekregen. Vooral omdat we de komende jaren de aansluiting vanuit de jeugd naar de senioren dichter bij elkaar willen brengen, is het maken van een volledige selectie op zich als topsport te beschouwen.

Als laatste wil ik nog melden dat de vrijwilligerswerving echt handen en voeten begint te krijgen. Zo is de materialencommissie en de kledingcommissie bijvoorbeeld aangevuld. Je ziet stappen in het credo “vele handen maken licht werk”. Natuurlijk is het nog niet optimaal, ik verwacht dat het nog één of twee jaar nodig heeft om de kinderziektes eruit te halen. Zo zullen we komend jaar kijken of iedereen zijn kwaliteit op de juiste plek inzet. Zoiets hoort bij een groeiproces.

Namens de vrijwilligers die in het bestuursteam zitten wil ik jullie enorm bedanken voor al het moois wat jullie afgelopen jaar hebben gebracht. Zonder jullie was dit niet mogelijk.

Tot na de vakantie. Dan gaan we heerlijk ons 75e jaar in.

Henk Buitink
Namens het bestuursteam met Dennis, Bram, Tonny, Francis en Hanne