Beste Spartanen,

De laatste weken hebben wij informatie verzameld om de teamindeling voor volgend jaar op te stellen. Dit bestond uit het opvragen van informatie bij trainers en het bezoeken van trainingen en onderlinge wedstrijden. Ook de enquête die we bij de ouders hebben uitgezet, heeft ons informatie verstrekt over wat er leeft.

Voor de F, E en D categorie kunnen we op basis van alle ingewonnen informatie de indeling voor 2021-2022 maken. Echter voor de categorieën A, B en C hebben we toch nog selectietrainingen nodig. Deze worden georganiseerd op zaterdag 22 mei. Om 10.00 uur voor C, om 11.30 uur voor B en om 13.00 uur voor de A categorie. In bijgaande link staat wie in welke categorie is ingedeeld.

Het is voor ons van groot belang dat iedereen erbij is, mocht je onverhoopt niet kunnen, wil je dit dan z.s.m. mailen aan jtc@spartakorfbal.nl?

Bij het maken van de indeling zal rekening worden gehouden met:

  • Maximale leeftijd in de leeftijdscategorie
  • Gemiddelde leeftijd van een team in een leeftijdscategorie
  • Korfbalkwaliteiten (techniek en tactisch inzicht)
  • Aantal spelers per team
  • Beschikbaarheid voor trainen en wedstrijden
  • Waar mogelijk met sociale aspecten

Wij verwachten begin juni de teamindeling te kunnen publiceren. Daarna willen we graag in de nieuwe samenstelling nog trainingen organiseren.

Mochten er bijzonderheden zijn waarover je ons van tevoren wilt inlichten, dan kan je mailen aan jtc@spartakorfbal.nl. Ook voor vragen kan je ons op dit mailadres bereiken.

Met vriendelijke groeten,
De JTC