Over Sparta

Visie Sparta Korfbal

Korfbalvereniging Sparta Nijkerk kijkt vooruit en richt zich op de toekomst.

Spelplezier!
Met plezier en enthousiasme op je eigen niveau samen kunnen korfballen in een team waarin je jezelf kan zijn en je je veilig voelt!

Sparta korfbal heeft ambitie en wil het spelplezier binnen Sparta korfbal op een zeer hoog niveau brengen en houden! Om de ambitie te realiseren moeten spelers, ouders en vrijwilligers zichzelf kunnen zijn binnen onze vereniging. Om dit te realiseren kiezen wij voor “spelplezier”. Onze vereniging moet een ontmoetingsplek zijn, waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontspannen en lekker samen kunnen sporten. Wanneer deze ingrediënten optimaal wordt aangeboden groeien wij samen tot resultaten en wordt de ambitie uiteindelijk bereikt!

Centraal binnen onze vereniging staat “Spelplezier”. Dit geldt zowel voor de jeugd als de senioren.

Korfbal is een intensieve sport, waarbij jongens en meisjes samenspelen en komen tot resultaten. Hierin is het belangrijk dat vanaf de start de kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen, zichzelf kunnen blijven, zelf keuzes maken en keuzes weloverwogen zelf kunnen en willen maken.

Begeleiding hierin is belangrijk en begint al vanaf de start, de Kangaroes. De eerste jaren zal de combinatie tussen kind, ouder en vereniging belangrijk zijn voor een goede start. Tijdens de jeugd jaren daarna is aandacht en focus op het individu van belang, zodat bereikt kan worden wat het kind ambieert en graag zelf wil. Dit wordt bereikt door maximale begeleiding, goede communicatie en de juiste faciliteiten.

Tijdens de laatste fase van de jeugd is opleiding belangrijk en dient samen met het kind gekeken te worden welke ambities er aanwezig zijn richting trainer en/of scheidsrechter.

Bij de overgang richting senioren blijft het belangrijk de spelers te begeleiden en te helpen bij de ontwikkeling en keuzes. Daarnaast dienen ook de juiste faciliteiten aangeboden te worden en optimale ondersteuning met als doel dat “fun” en korfbal speerpunten blijven.

Gedragsregels

Heldere uitgangspunten en gedragsregels zijn van groot belang voor de vereniging. Op die manier is duidelijk op welke manier spelers, vrijwilligers en toeschouwers samen rekening met elkaar kunnen houden om zo prettig mogelijk onze sport te kunnen uitoefenen. Klik hier voor de gedragsregels vanuit Sparta/Djops en hier voor de informatie rondom ongewenste omgangsvormen.

Geschiedenis Sparta Korfbal

Op 1 juni 1948 is bij de toenmalige Sportvereniging Sparta een afdeling korfbal opgericht. Met de verenigingsnaam SV Sparta is gestart met korfballen met 35 leden. Helaas verliep de ontwikkeling van de vereniging niet voorspoedig en na 5 jaar waren nog 13 leden actief. Op dat moment werd aan stoppen gedacht, maar door verschillende acties en het enthousiasme van de overgebleven 13 leden groeide Sparta Korfbal en in het jaar 1958 waren 81 korfballers actief! Gelukkig is Sparta korfbal blijven groeien en op dit moment is onze vereniging ongeveer 300 leden groot, inclusief donateurs.

In 1956 werd gestart met het organiseren van het eerste schoolkorfbaltoernooi. Er namen 24 twaalftallen deel, er werd destijds nog met drie vakken gespeeld. Een hoogtepunt werd bereikt in 1971 met een deelname van 96 teams. Enige jaren later werd op wens van de scholen gestopt met dit toernooi, maar gelukkig heeft deze periode niet zo lang geduurd. Momenteel is schoolkorfbal in Nijkerk weer iets waar zeker door de kinderen naar wordt uitgekeken. Op 29 juni 1993 splitste de SV Sparta zich op in verschillende zelfstandige sportverenigingen en sinds die datum bestaat dus de korfbalvereniging Sparta. Omdat er in Nederland meer verenigingen zijn met die naam wordt in de overzichten e.d. van het KNKV onze vereniging altijd aangegeven met Sparta (N).

Op de accommodatie hebben wij een eigen kantine en wordt er op kunstgras gespeeld. Tijdens het zaalseizoen maken wij gebruik van sportzalen in de gemeente Nijkerk.

Behalve door de leden wordt er ook door een groot aantal ouders veel tijd gestoken in onze vereniging. Zij nemen deel aan commissies, rijden naar de uitwedstrijden of treden op als begeleider van een team.

De korfbalvereniging Sparta heeft drie ereleden:
De heren W.D. van Rootselaar († 2015) en H. Walet († 2007), beiden vanaf de oprichting betrokken bij het korfballen, en dhr. H. Doppenberg,

Verder is er een aantal Spartaleden benoemt tot lid van verdienste:
Dhr. G. Krijkamp († 2009), dhr. N. Fiegen, dhr. D. Jansen († 2016), dhr. P. van Hofwegen, dhr. B. Houtman, mw. B. Fiegen en mw. S. Ruitenbeek.

In 2022 kreeg Sparta een naamsponsor en sindsdien is de officiële naam: Sparta(N)/Djops