Tijdens de Algemene Ledenvergadering van gisteravond werd het afgelopen seizoen geëvalueerd en werden de plannen voor de toekomst van Sparta besproken. Nadat de aanwezige Spartanen samen hadden gegeten, ging de vergadering van start.

Een mooi onderdeel van de vergadering was de analyse van de korfbalmonitor via MonitorGroep. De resultaten uit de enquêtes werden gepresenteerd. Resultaten waar Sparta trots op mag zijn, en waar ook goede aandachtspunten uit naar voren kwamen.

Daarnaast namen we helaas afscheid van Hanneke als secretaris. Voor het nieuwe bestuur is deze functie nog vacant. Ben je benieuwd wat deze functie inhoudt en heb je interesse? Kijk hier en neem contact op met één van ons!

Tot slot werden er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Tonny Motshagen en Hanne van den Born. Hun functies sluiten mooi aan bij de behoeftes die naar voren kwamen in de korfbalmonitor!

Bestuur seizoen 2021-2022
Aftredend en verkiesbaar: Henk Buitink
Aftredend: Hanneke van den Brom (Secretaris)

  • Voorzitter: Henk Buitink
  • Penningmeester: Bram van Slooten
  • Secretaris: vacant
  • Technisch bestuurslid: Dennis van Sluijs
  • Bestuurslid commissies: Tonny Motshagen
  • Bestuurslid communicatie: Hanne van den Born

We kijken uit naar een nieuw seizoen waarin we met nieuwe plannen verder bouwen aan deze mooie vereniging!

Groeten,
Het nieuwe bestuur