Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van K.V. Sparta. Deze vindt plaats op maandagavond 11 oktober.

  • Vanaf 18.30 uur is de inloop;
  • Rond 18:45 uur eten we gezamenlijk een hapje met elkaar;
  • Om 19.30 uur tot 20.30 uur vindt de vergadering plaats.

Het eten wordt verzorgd voor jullie – meld je dus tijdig aan!

Hoe ziet de ALV er anno 2021 uit?
We starten met een korte terug- én vooruitblik door de voorzitter, waarbij we al snel overschakelen om samen met jullie na te denken over de toekomst van onze club. Het Bestuur heeft afgelopen maanden veel brainstormsessies gehad én hebben jullie recent de mogelijkheid gehad jouw verenigingsbeleving via de enquête te delen.

Deze informatie presenteren we graag aan jullie en maken dan graag een stap met jullie samen wat dit betekent voor onze toekomst.

Tevens vindt een bestuurswissel plaats, waar we afscheid nemen van Hanneke van den Brom (Secretaris) en graag twee nieuwe bestuursleden aan jullie voorstellen ter goedkeuring.

Gezellige afsluiter
Na de vergadering sluiten we graag met een borrel af en praten we graag (na lange tijd niet) met elkaar na!

Aanmelden doe via deze link, voor zowel de vergadering als het hapje eten.

Officiële stukken
De agenda voor deze ledenvergadering, de notulen van de ledenvergadering 2020 en de financiële stukken zijn op te vragen bij het secretariaat, via secretaris@spartakorfbal.nl