De afgelopen periode zijn alle leden per mail ingelicht over het vrijwilligersbeleid van KV Sparta.

Hierbij de laatste reminder om alsnog je voorkeurstaken op te geven!! Dit kun je doen via de link onder dit bericht.

Als wij geen reactie ontvangen zullen wij je automatisch indelen op een openstaande vrijwilligerstaak voor aankomend korfbalseizoen.

Voor onze huidige vrijwilligers het dringende verzoek je taken door te geven, middels het formulier in onderstaande link. Dan hebben wij straks goed in beeld wie welke vrijwilligerstaken vervult.

Wanneer je niet in staat bent een vrijwilligerstaak uit te voeren en je hebt hier een geldige reden voor, of wanneer je nog vragen of opmerkingen hebt, neem gerust contact op via vrijwilligers@spartakorfbal.nl

Opgeven kan via: https://spartakorfbal.nl/vrijwilligers/