Na ons vorige bericht voor senioren tot en met 26 jaar zijn we verder aan de slag gegaan om een passend plan te maken voor de senioren die 27 jaar of ouder zijn. Aangezien we ons aan alle maatregelen moeten houden en de JTC ook velden nodig heeft, heeft dit wat extra tijd gekost om te kijken hoe we dit het beste kunnen gaan vorm geven.

Zolang deze twee doelgroepen nog niet samen mogen trainen en de 27 plussers met meer maatregelen moeten trainen hebben we er voor gekozen om op maandag tussen 18.30 en 20.30 uur en op zaterdag tussen 10.30 en 12.30 uur het veld beschikbaar te stellen. Op deze momenten kunnen vaste tweetallen met elkaar gebruik maken van het veld en de materialen. Op de zaterdagen tot en met eind maart is er maar 1 veld beschikbaar. Indien het veld al vol staat met koppels is er helaas geen gelegenheid om elders te trainen op het complex. Eventueel in april is het ook mogelijk om het voetbalveld te gebruiken.

Tweetallen zullen zelf een invulling moeten geven aan deze trainingsmomenten. We gaan er vanuit dat de maatregelen zoals deze bekend zijn door een ieder worden nageleefd.

Voor de maandagen is het mogelijk om een sleutel van het hek en materiaalhok op te halen bij Schoonderbeek B.V., gelegen aan de Spoorstraat 29a. Dit kan vanaf 13.00 tot 17.00 uur. De sleutel dient dezelfde avond ingeleverd te worden in de brievenbus bij Spoorstraat 21. Op de zaterdagen is het complex al open i.v.m. de jeugd die aanwezig is, dan is er geen sleutel nodig.

Hierbij nog even de regels vanuit de KNKV voor spelers van 27 plus:
• Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht.
• Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
• Groepsinstructie (training geven) aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
• De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes.
• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.
• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.
Invulling trainingen met koppels:
Vanuit de KNKV is er een online vragenuur op 8, 10 en 12 maart. Onder leiding van korfbaladviseurs Leon Simons, Eric Geijtenbeek, Dolf Nijbroek, Kees Vliestra en Barry Schep worden oefeningen en methodes besproken. Opgeven kan via deze link;

https://www.knkv.nl/aanmelden-vragenuur-trainingen/ (direct inschrijven)