In de afgelopen periode is het bestuur actief geweest met het vrijwilligersbeleid. In de laatste Algemene Ledenvergadering is dit onderwerp aan bod gekomen middels een brainstormsessie waarin op een interactieve manier input bij de aanwezige leden is opgehaald.

Hieruit is opnieuw gebleken dat de club behoefte heeft aan een eenduidig beleid en werkwijze, zodat wij als club kunnen blijven bouwen op elkaar, want verenigen doen we samen! En het succes en het plezier valt en staat met onze vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid is per direct beschikbaar en via deze link te lezen! Het vrijwilligersbeleid is bij start van het nieuwe seizoen (september 2020) van toepassing.

Wat betekent dit voor jou als vrijwilliger?

De komende periode wordt een inventarisatie gemaakt door de vrijwilligerscoördinator en bestuurslid Bram van Slooten. Op basis daarvan worden leden, ouders/verzorgers en overige betrokkenen benaderd en geïnformeerd over de vrijwilligersfunctie.

Kan ik mij al aanmelden?

Dat kan zeker en graag zelfs! Op onze website kan je je vanaf NU aanmelden via het daarvoor bestemde aanmeldformulier. Hierin geef je jouw interesse aan waar jij als vrijwilliger een bijdrage aan wilt leveren.

Vragen?

Voor ons is dit ook nieuw, zoekende naar de juiste werkwijze, maar wij hopen op deze manier een eerste aanzet te kunnen maken. Zodat we uiteindelijk samen de basis kunnen leggen, zodat iedereen, wel of geen lid, plezier en succes heeft bij Sparta korfbal.

Mocht je een vraag hebben, neem dan contact op via vrijwilligers@spartakorfbal.nl.

Vriendelijke groet,

Het Bestuur